STARTER ZA TELAD

STARTER ZA TELAD

STARTER ZA TELAD

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i id 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Početna krmna smjesa za telad u rastu do 90 kg tjelesne težine.
Krmna smjesa sadrži kvalitetne izvore hranjivih tvari koje doprinose razvoju buraga i buražnih resica kod teladi. Starter za telad je krmna smjesa u čiji sastav su uključeni izvori laktoze koji smanjuju probleme vezane uz odbiće. Sadrži izbalansirani omjer vitamina i minerala, te fine arome koje potiču konzumaciju smjese kod teladi.
Krmnu smjesu postepeno uvoditi u hranidbu teladi i koristiti do trenutka kada dnevna konzumacija iznosi 1 do 1,5 kg po teletu na dan.Pošaljite upit
 

GROVER ZA TELAD

GROVER ZA TELAD

GROVER ZA TELAD

PAKIRANJE: vreća od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasto ili peletirano

Krmna smjesa za telad u rastu od 90 do 180 kg tjelesne težine. Krmna smjesa sadrži 15% sirovih proteina.
Ponuditi životinjama koje su naviknute na konzumaciju koncentratnih krmiva. Grover za telad služi kao kvalitetna priprema probavnog sustava za budući tov junadi i odgoj kvalitetnih rasplodnih junica.
Koristi se do količine od 2,50 kg po teletu na dan.Pošaljite upit
 

JUNAD 1 - GOTOVA KRMNA SMJESA ZA JUNAD DO 250 KG TEŽINE

JUNAD 1 - GOTOVA KRMNA SMJESA ZA JUNAD DO 250 KG TEŽINE

JUNAD 1

PAKIRANJE: vreća 25 kg

GRANULACIJA: brašnasto

Krmna smjesa za tov junadi do 250 kg tjelesne težine.
Krmnu smjesu koristiti kod životinja koje preživaju i imaju potpuno razvijene predželuce. Služi kao dopuna osnovnom voluminoznom obroku.
Koristi se u količini do 4 kg po životinji na dan. Pošaljite upit
 

JUNAD 2 - GOTOVA KRMNA SMJESA ZA JUNAD IZNAD 250 KG TEŽINE

JUNAD 2 - GOTOVA KRMNA SMJESA ZA JUNAD IZNAD 250 KG TEŽINE

JUNAD 2

PAKIRANJE: vreća 25 kg

GRANULACIJA: brašnasto

Krmna smjesa za junad iznad 250 kg tjelesne težine.
Svojim sastavom ova krmna smjesa nadopunjava osnovni voluminozni obrok i služi kao izvor proteina, vitamina i minerala.
Koristi se u količini do 6 kg po životinji na dan. Pošaljite upit
 

MUZARE 13%

MUZARE 13%

MUZARE 13%

PAKIRANJE: vreće po 25 kg

GRANULACIJA: brašnasto

Krmna smjesa za krave muzare u laktaciji.
Krmna smjesa služi za hranidbu krava u ekstenzivnim uvjetima gospodarenja. Pošaljite upit
 

MUZARE 19%

MUZARE 19%

MUZARE 19%

PAKIRANJE: vreće od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasto, peletirano

Krmna smjesa za krave muzare u laktaciji.
Koristi se u obrocima koji su bazirani na starijim otkosima silaža trava gdje služi za balansiranje sadržaja energije i proteina.
Ova krmna smjesa sadrži izbalansirani omjer vitamina i mikro elemenata što dugoročno doprinosi zdravlju životinja. Pošaljite upit
 

DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE 35% - SUPERKONCETRAT

DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE 35% - SUPERKONCETRAT

DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE 35%

PAKIRANJE: vreća po 25 kg

Ovo je dopunska krmna smjesa koja služi za hranidbu krava u laktaciji.
Predstavlja izvor proteina, minerala i vitamina za životinju.
Koristi se pomiješana s ostalim žitaricama ili pomiješana s osnovnim krmivima u potpuno izmiješanom obroku (TMR). 

Smjesa mora sadržavati minimalno 35% superkoncetrata i 65% mljevenih žitarica.Pošaljite upit
 

LAKTAVIM

LAKTAVIM

LAKTAVIM

PAKIRANJE: vreće po 10 kg i po 25 kg

Laktavim je mineralno-vitaminska mješavina koja predstavlja izvor vitamina i minerala za krave u laktaciji.
Primjenjuje se u količini od 200 do 250 grama po životinji na dan ili 2-3% kod pripreme krmne smjese za krave.

Laktavim je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema gornjem receptu.Pošaljite upit