PREDNOSTI HRANIDBE ŽIVOTINJA PELETIRANOM HRANOM

PREDNOSTI HRANIDBE ŽIVOTINJA PELETIRANOM HRANOM

Prednosti peletirane hrane

Potpune krmne smjese mogu biti brašnaste i peletirane.
Peletiranje je tehnološki postupak kod kojeg se brašnasta smjesa pod utjecajem visokte temperature, pritiska i vodene pare oblikuje u forme peleta.

POBOLJŠANA HIGIJENSKA ISPRAVNOST

BOLJA BIODOSTUPNOST I PROBAVLJVOST

PRIVLAČAN OBLIK ZA KONZUMACIJU

SMANJENO DEKOMPONIRANJE HRANE

SMANJENI RASTEP HRANE

BOLJA KONVERZIJA HRANE I BOLJI PRIRASTPošaljite upit
 

KUNIĆI 17 - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KUNIĆE DO ODBIĆA

KUNIĆI 17 - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KUNIĆE DO ODBIĆA

KUNIĆI 17

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa za kuniće s 17% sirovih bjelančevina, a namijenjena je rasplodnim životinjama i za hranidbu mladih kunića do odbića.
Povećani sadržaj vitamina i minerala doprinosi uspjehu proizvodnje i u potpunosti zadovoljava fiziološke potrebe životinja.
Korištenjem krmne smjese KUNIĆI 17 postiže se izvanredna kondicija ženki, intenzivna proizvodnja mlijeka, brzi razvoj mladunaca i visoki dnevni prirast.
Uz potpunu krmnu smjesu životinji ponuditi pitku vodu i kvalitetno sijeno po volji.
Dodatak fitobiotika i kvalitetnih vlakana doprinosi zdravlju životinja i smanjuje probavne probleme.Pošaljite upit
 

KUNIĆI 15 - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KUNIĆE NAKON ODBIĆA

KUNIĆI 15 - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KUNIĆE NAKON ODBIĆA

KUNIĆI 15

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa za kuniće s 15% sirovih bjelančevina.
Sastoji se od pomno biranih krmiva i dozvoljenih dodataka, a namijenjena je za hranidbu životinja u tovu.
Krmnu smjesu ponuditi kunićima uz pitku vodu i sijeno po volji.Pošaljite upit
 

NESILICE PREPELICE - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA PREPELICE NESILICE

NESILICE PREPELICE - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA PREPELICE NESILICE

NESILICE PREPELICE

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa
za hranidbu prepelica nesilica. Sadrži 20 % sirovih proteina, visokoprobavljive hranjive tvari te optimalan omjer vitamina i minerala koji doprinose visokoj proizvodnji i dugovječnosti životinja.
Ponuditi životinjama nakon 6 tjedana starosti, u početku pomiješan sa Starterom za prepelice, a nakon tjedan dana ponuditi samo smjesu Nesilice prepelice.Pošaljite upit
 

STARTER ZA PREPELICE

STARTER ZA PREPELICE

STARTER ZA PREPELICE

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa
za početnu hranidbu prepelica namijenjenih za proizvodnju jaja ili za proizvodnju mesa.
Sadrži 24 % sirovih bjelančevina te je bogata funkcionalnim dodacima koji doprinose kvalitetnom početku proizvodnog ciklusa.
Starter za prepelice je termički obrađen te strukturom prilagođen uzrastu životinja.
Preporuča se ponuditi životinjama od 1 dana života pa do 6 tjedana starosti, a zatim postepeno ponuditi životinjama smjesu za prepelice nesilice.Pošaljite upit
 

KOZE - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KOZE

KOZE - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KOZE

KOZE

PAKIRANJE: vreća od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa za koze.
Namijenjena je za hranidbu koza i jarčeva prije pripusta za poboljšanje reprodukcijskih rezultata i hranidbu mliječnih koza mjesec dana prije jarenja do završetka laktacije.
Smjesa je peletirana i vrlo ukusna pa je životinje jedu s užitkom. Sadrži sve potrebne hranjive tvari koje skladno nadopunjuju voluminozna krmiva te sadrži visoku razinu vitamina i minerala.
Kozama uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetnu voluminoznu krmu i pitku vodu po volji.
Količina krmne smjese koja se daje životinji ovisi o težini, kondiciji, plodnosti i fiziološkom stanju koze. Pošaljite upit
 

JARAD - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA JARAD

JARAD - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA JARAD

JARAD

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa za jarad nakon odbića.
Krmna smjesa sadrži sve potrebne hranjive tvari u odgovarajućoj količini za pravilan rast i razvoj. Namijenjena je za hranidbu jaradi naviknute na uzimanje krute hrane.
Jaradi uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetnu voluminoznu krmu i pitku vodu po volji. Ponuditi jaradi u više obroka do količine od 450 grama po životinji na dan. Davati životinjama od 2 mjeseca do 4 mjeseca starosti.
Korištenjem krmne smjese JARAD postižu se kvalitetni prirasti mase u tovu i optimalan razvoj probavnog sustava koji je preduvjet dobrog uzgoja rasplodnih životinja. Pošaljite upit
 

OVCE 15 % - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA OVCE

OVCE 15 % - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA OVCE

OVCE 15 %

PAKIRANJE: vreća od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa s 15% sirovih proteina.
Krmna smjesa OVCE 15 % visoke je hranjivosti. Izrađena je od kvalitetnih izvora proteina i odobrenih dodataka.
Namijenjena je za poticanje konzumacije hrane i dopune obroka mesnih tipova ovaca (prije pripusta i u laktaciji) te mliječnih tipova tijekom cijele laktacije.
Uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetno sijeno i pitku vodu po volji. Uključiti u obrok postepeno prije janjenja (200-500 grama na dan) i povećavati količine sve dok reagiranju povišenom proizvodnjom mlijeka.Pošaljite upit
 

JANJAD - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA JANJAD NAKON ODBIĆA

JANJAD - POTPUNA KRMNA SMJESA ZA JANJAD NAKON ODBIĆA

JANJAD

PAKIRANJE: vreća od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: peletirano

Potpuna krmna smjesa za janjad nakon odbića pa do 2 mjeseca starosti.
Namijenjena je za hranidbu janjadi koja je naviknuta na uzimanje krute hrane.
Uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetno sijeno i pitku vodu po volji.
Preporuča se davati janjadi u više obroka dnevno, u količini do 100 grama po obroku, tako da dnevna konzumacije ne prelazi 700 grama po životinji. Pošaljite upit