BROSTARTER 21

BROSTARTER 21

BROSTARTER 21

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za početni tov pilića do 4 tjedna starosti.
Sadrži 21% sirovih proteina i u optimalnim količinama zastupljene hranjive i djelatne tvari. Krmnu smjesu ponuditi životinjama po volji uz dovoljne količine pitke vode. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.Pošaljite upit
 

BROGROVER 18

BROGROVER 18

BROGROVER 18

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za tov pilića nakon 4 tjedna starosti.
Sadrži 18% sirovih proteina. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.Pošaljite upit
 

BROFINIŠER 18

BROFINIŠER 18

BROFINIŠER 18

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za završni tov pilića.
Sadrži 18% sirovih proteina i svojim sastavom prilagođen je završnom tovu pilića čime se postiže ekonomičan tov.Pošaljite upit
 

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE BEZ KOKCIDIOSTATIKA

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE BEZ KOKCIDIOSTATIKA

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE BEZ KOKCIDIOSTATIKA

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

Dopunska krmna smjesa za završni tov pilića.
Sadrži 40% sirovih proteina i namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima koji umješavanjem sa žitaricama daju potpunu krmnu smjesu za tov pilića kojima se postižu optimalni rezultati.

Superkoncentrat i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice.

Smjesa za početni tov mora sadražavati 40% superkoncetrata i 60% mljevenih žitarica.
Smjesa za završni tov mora sadražavati 30% superkoncetrata i 70% mljevenih žitarica.Pošaljite upit
 

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

Dopunska krmna smjesa za završni tov pilića.
Namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima. Umješavanjem superkoncentrata za piliće sa žitaricama dobiva se potpuna krmna smjesa za tov pilića. Korištenjem pripremljene mješavine postižu se optimalni rezultati tova.
Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

Superkoncentrat i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

Smjesa za početni tov mora sadražavati 40% superkoncetrata i 60% mljevenih žitarica.
Smjesa za završni tov mora sadražavati 30% superkoncetrata i 70% mljevenih žitarica.Pošaljite upit
 

NESILICE 15 - nakon 35 tjedana

NESILICE 15 - nakon 35 tjedana

NESILICE 15 - nakon 35 tjedana

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja.
Sadrži 15% sirovih proteina i namijenjena je za hranidbu nesilica nakon 35 tjedana nesivosti.Pošaljite upit
 

NESILICE 16,3 - od 28 do 35 tjedana

NESILICE 16,3 - od 28 do 35 tjedana

NESILICE 16,3 - od 28 do 35 tjedana

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja od 28 do 35 tjedana starosti.
Sadrži 16,3% sirovih proteina i namijenjena je za srednju fazu proizvodnje u faznoj hranidbi kokoši nesilica, a može se koristiti i kao univerzalna hrana tijekom cijelog ciklusa proizvodnje.Pošaljite upit
 

NESILICE 17 - do 28 tjedana

NESILICE 17 - do 28 tjedana

NESILICE 17 - do 28 tjedana

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja od početka nesivosti do 28 tjedana starosti.
Krmna smjesa sadrži 17% sirovih proteina i zadovoljava hranidbene potrebe nesilica na početku nesivosti.Pošaljite upit
 

SUPERKONCENTRAT ZA NESILICE

SUPERKONCENTRAT ZA NESILICE

SUPERKONCENTRAT ZA NESILICE

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

Superkoncentrat za nesilice namijenjen je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu umiješavanjem sa žitaricama.
Sadrži 30% sirovog proteina, vitamine i minerale koji nakon umiješavanja sa žitaricama zadovoljavaju dnevne potrebe životinja.
Od žitarica najbolji rezultati postižu se korištenjem prekrupe kukuruza, a može se uključiti prekrupa ječma, pšenice i tritikala do 10% te prekrupa zobi do 5%. 
Smjesa mora sadržavati minimum 30% superkoncetrata i 70% mljevenih žitarica.Pošaljite upit