PREDSTARTER ZA PRASAD - nakon 5 dana

PREDSTARTER ZA PRASAD - nakon 5 dana

PREDSTARTER - nakon 5 dana

PAKIRANJE: vreća od 10 kg

GRANULACIJA: peletirano

Predstarter je potpuna krmna smjesa za hranidbu sisajuće prasadi.
Ponuditi prasadi nakon 5 dana starosti i davati do odbića na način da se nekoliko dana prije odbića počinje umiješavati Starter za prasad. Sastavljen je iz visokoprobavljivih i ukusnih krmiva, sadrži visoki udio laktoze te ga prasad rado jede. Navedenim postupcima postiže se rano navikavanje na krutu hranu i krmiva koja će prasad konzumirati u slijedećim fazama života. Također se smanjuju problemi vezani uz odbiće rezultat čega je zdrava i vitalna prasad.Pošaljite upit
 

STARTER ZA PRASAD - do 20 kg

STARTER ZA PRASAD - do 20 kg

STARTER ZA PRASAD - do 20 kg

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za prasad nakon odbića do 20 kg tjelesne mase.
Krmnu smjesu postupno uvoditi počevši nekoliko dana prije odbića u manjim količinama pomiješanu s Predstarterom. Sadrži izbalansirani omjer hranjivih tvari, vitamine i minerale u optimalnim koncentracijama te aromatske tvari koje pospješuju uzimanje hrane.Pošaljite upit
 

BEK 1 - Smjesa za tov svinja do 60 kg

BEK 1 - Smjesa za tov svinja do 60 kg

BEK 1 - do 60 kg

PAKIRANJE: vreća 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za tov svinja do 60 kilograma tjelesne mase.
Davati životinjama nakon Grovera za prasad. Korištenje krmne smjese omogućava optimalno iskorištenje genetskog potencijala životinja, odlične konverzije i visoki dnevni prirast. Navedene karakteristike omogućavaju ekonomičnost tova.Pošaljite upit
 

BEK 2 - Smjesa za tov svinja od 60 kg

BEK 2 - Smjesa za tov svinja od 60 kg

BEK 2 - od 60 kg

PAKIRANJE: vreća 25 kg

GRANULACIJA: brašnasta ili peletirana

Potpuna krmna smjesa za završni tov svinja.
Hraniti životinje nakon krmne smjese Bek 1. Korištenjem krmne smjese uravnoteženog hranidbenog sastava, prilagođene potrebama svinja iznad 60 kg tjelesne mase postiže se ekonomičnost u završnoj fazi tova svinja.Pošaljite upit
 

SMJESA ZA DOJNE KRMAČE I NERASTOVE

SMJESA ZA DOJNE KRMAČE I NERASTOVE

DOJNE KRMAČE I NERASTOVI

PAKIRANJE: vreća 25 kg

GRANULACIJA: brašnasto

 

Potpuna krmna smjesa za dojne krmače i nerastove.
Korištenjem ukusnih i visokoprobavljivih krmiva stimulira se zdravlje i otpornost krmača i nerastova. Optimalne količine vitamina i minerala doprinose zdravlju papaka i ekstremiteta te smanjuju poteškoće u uzgoju. Konzumacijom odgovarajuće količine hrane postižu se smanjeni gubici tjelesne mase te dobar razvoj zdrave prasadi na sisi čime se stimulira duži proizvodni vijek krmača.Pošaljite upit
 

SUPERKONCETRAT ZA PRASAD S-35

SUPERKONCETRAT ZA PRASAD S-35

S 35

PAKIRANJE: vreće od 10 kg i od 25 kg

Dopunska krmna smjesa za tovne svinje. Odlikuje je odlična ješnost i jednostavna priprema potpune krmne smjese uz korištenje žitarica na domaćinstvu. Smanjuje se trošak hrane, postižu se visoki dnevni prirasti i ravnomjeran rast.

Dopunska krmna smjesa mora biti homogeno izmiješana sa žitaricama u sljedećim omjerima:

POČETNI TOV: 35% S-35, 65% mljevene žitarice
ZAVRŠNI TOV: 25% S-35, 75% mljevene žitaricePošaljite upit